Klagesaken – Ny behandling i klageutvalget

Strand kommune avviste klagen i klageutvalget 11.mai. Nå har kunstner Stian Heimlund Skjæveland påklaget avvisningsvedtaket og ber om at riktig klage blir behandlet.

Avviste klagen i klageutvalget

Mandag 11.mai var klageutvalget samlet og på sakskartet var blant annet behandling av klagen til kunstner Stian Heimlund Skjæveland. Som vi tidligere har skrevet om så handlet klagen om at politisk vedtak ble brutt i forbindelse med prosessen i Superparken på Tau. Skjæveland mente at vedtaket i formannskapet i 2016, FOR-031/16, «Lokale kunstnarar bør nyttast om dette er praktisk muleg» ble brutt da ingen lokale kunstnere fikk være med i konkurransen.

I klageutvalget ble det derimot ikke tatt stilling til om politisk vedtak ble brutt. Klagen ble avvist da klageutvalget mener at Strand kommune ikke har myndighet til å behandle klagen. Årsaken til dette kan tyde på at Strand kommune oppfatter klagen som en klage på innkjøp av kunst og ikke som en klage på at et politisk vedtak ble brutt.

Etter avvisningsvedtaket tidlig i mai sa Skjæveland følgende til iRyfylke «Jeg har aldri klaget på valgt kunstverk eller kunstner, eller på at jeg ikke fikk oppdraget. Flere tror jo fortsatt det, og kommunens håndtering har nøret opp om det, de siste snart 2 år».

Påklager avvisningsvedtaket

I slutten av mai sendte Skjæveland inn en påklage av avvisningsvedtaket. Der påklager han avvisningen og ber kommunen behandle riktig klage. Han presiserer også at han klaget på at politisk vedtak ble brutt og at den demokratiske prosessen ikke ble fulgt.

Avslutningsvis undrer Skjæveland seg på hvorfor kommunen snart har brukt to år og ennå ikke har klart å behandle riktig klage.

Påklagingen ble sendt inn torsdag 28.mai litt over en uke etter siste brev fra kommune. Fristen for å påklage var 9.juni.

Skal behandles i klageutvalget igjen

iRyfylke får opplyst av leder for strategi og utvikling i Strand kommune, Fay Veronika Kristensen, at klageutvalget skal behandle klagen på avvisningsvedtaket allerede 16.juni.

På spørsmål om hvorfor kommunen mente at det var riktig å sende vedtaket fra klageutvalget til Fylkesmannen for endelig behandling svarer Kristensen følgende «Det var dessverre en feiltolkning av regelverket og en saksbehandlingsfeil. Derfor fikk Skjæveland 19. mai 2020 tilsendt nytt brev hvor kommunen informerte om hans klagemulighet knyttet til avvisningsvedtaket».

I brevet fra Fylkesmannen hvor vedtaket ble returnert til kommunen ble det presisert at ved en eventuell klage på avvisningsvedtaket skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og forberede og ta stilling til saken i tråd med fvl. § 33 før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen.

Kristensen kan ikke å si noe om hvilke undersøkelser kommunen vil foreta seg før klagen skal behandles i klageutvalget igjen. Hun forklarer dette med at administrasjonen ikke kan drive saksbehandling gjennom lokale medier.