Klagesaken – Var det vennskapskorrupsjon?

Strandbuen har nylig i flere artikler brukt ord som korrupsjon og inhabilitet, uten å stille spørsmål til hva som egentlig er bakgrunnen for beskyldningen.

Når endelig kunstner til utsmykning i Superparken på Tau ble valgt, reagerte den lokale kunstneren Stian Heimlund Skjæveland. I en oppfølgende epost i forbindelse med Skjævelands klage, bemerket han nettopp de tette båndene mellom valgt kunstner Fredrik Raddum, og kultursjef Trond Ole Paulsen.

En måneds tid senere, i forbindelse med at Fylkesmannen ønsket alle dokumenter i klagesaken tilsendt fra kommunen, skrev kultursjefen et omfattende brev hvor han forsøkte å forsvare seg mot beskyldningene. Dette uten at hans habilitet var et spørsmål i saken.

I sammenheng med spørsmålet om korrupsjon og inhabilitet er det spesielt en ting å bemerke. Tilknytningen mellom kultursjefen, Fredrik Raddum og BGE Contemporary Art Projects.

BGE Contemporary Art Projects
I brevet kultursjefen sendte sammen med dokumentene til Fylkesmannen tidlig i februar i år, skriver han blant annet at han har truffet og veksler et par setninger med kunstner Fredrik Raddum i forbindelse med den offisielle åpningen av BGE Contemporary Art Projects høsten 2017. Like før dette, ble kultursjefen første gang oppmerksom på Raddums kunst da et av hans verk sto utstilt nettopp på BGE høsten 2017.

BGE Contemporary Art Projects er forøvrig galleriet hvor kultursjefens kone, Brit Christin Anker Paulsen, ble ansatt som daglig leder i oktober 2017. I brevet beskriver kultursjefen dette med «der min kone er ansatt, (ikke medeier)«. Les brevet her.

iRyfylke har vært i kontakt med medeier i BGE Contemporary Art Projects, Eli L. Ertvaag, som på spørsmål om det stemmer at Brit Christin Anker Paulsen er ansatt som director/daglig leder hos BGE Contemporary Art Projects, svarer at Anker Paulsens stilling i BGE Contemporary Art er en 100% administrativ stilling som i liten grad berører salg.

Ertvaag avkrefter også at galleriet får noen form for royalties eller provisjon på oppdrag som ikke er i regi av galleriet. Hun opplyser også at ved offentlige utsmykninger er det kunstneren selv som styrer alle deler av prosessen.

Inhabilitet i prosessen med kunstutsmykningen
I Forvaltningslova § 6 andre ledd (habilitetskrav) står følgende: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.

Det som kan anses som en fordel i denne prosessen er koblingen mellom kultursjefen og daglig leder i BGE Contemporary Art Projects, som er det galleriet i Rogaland som fremmer Fredrik Raddums kunst i regionen.

Når kultursjefen i tillegg erkjenner i brevet sitt til Fylkesmannen følgende «Jeg tar det hele og full ansvaret for at resten av kunstutvalget (8 personer) ble gjort oppmerksom på Raddums kanditatur i mylderet av innsendte bidrag«. Så kan en spør seg om årsaken til at kultursjefen følte behov for å opplyse kunstkomiteen om dette. Var det andre kandidater som ble løftet frem av enkeltpersoner i komiteen?

Fredrik Raddum har en lang liste med offentlige kunstutsmykninger, men før Superparken, hadde han ingen i Rogaland. Det vil uten tvil gi galleriet en gunst at nettopp en av deres «in-house» kunstnere blir valgt til et stort prestisjeprosjekt i Rogaland, som Superparken på Tau var.

– Burde kultursjefen tråd til side når en kunstner, med tilknytning til galleriet kona er daglig leder for, dukket opp blant innsendte bidrag?

– Vurderte kultursjefen sin habilitet i det hele tatt, før dette ble påpekt av andre?

4 Comments

Legg igjen en kommentar