Klippen Fritidsklubb er bekymret for konsekvensene av oppsigelsen

Tidligere i høst sjokkerte Strand kommune med å si opp den 12 år gamle SFO-avtalen med Klippen Fritidsklubb (KFK) medvirkende fra 1.januar 2021. Jorunn Angelsen i KFK uttrykker etter dette bekymring for fritidsklubbens fremtid.

Først og fremst uttrykker Angelsen i et brev til kommunen at hun syns det er vanskelig å forstå begrunnelsen og hadde en forventning om at det eventuelt ville blitt gjort annerledes. Angelsen ble i møte 22.september i år informert om at avtalen mellom KFK og Strand kommune ville avsluttes og i etterkant av møtet mottok hun oppsigelsen skriftlig.

  • Er ikke mange månedene siden vi var i en situasjon med Covid 19, der den kommunale SFO var helt avhengige av ett samarbeid for å kunne tilby ett tilbud til barna i Strand kommune, skriver Angelsen i brevet til kommunen.

Oppsigelsen betyr store tilskuddstap for KFK

KFK som en privatdrevet skolefritidsordning vil i følge Angelsen ikke kunne motta tilskudd fra den nye nasjonale refusjonsordningen for barn med ekstra behov. Heller ikke den nylige moderasjonsordningen for foreldrebetaling som skal sikre at familier ikke betaler mer en 6% av familiens samlede inntekt faller KFK utenfor.

Alene bortfaller drøyt 250.000,- i kommunalt tilskudd bort fra 1.januar, samtidig som at KFK ikke vil kunne få refusjon eller kompensasjon for moderasjonsordningen.

Angelsen forklarer også i brevet at KRK har barn med ekstra behov som er avhengig av trygge rutiner og forutsigbarhet. Her er det ikke snakk om at en kutter kostnader for kommunen, kostnaden forsvinner ikke men den flyttes over til en annen Sfo, mener Angelsen. Hun lurer også på om kommunen forventer at Klippen dekker utgiftene det er med ekstra assistent eller om disse barna nå midt i året skal måtte bytte SFO.

Kan bety nedleggelse av KFK

Angelsen syns det er uheldig at det nå legges opp til en SFO fra Strand kommunes side, der «alle» med ekstra utfordringer og grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling skal samles på en SFO.

  • Det betyr jo at KFK vil være en SFO for de som har mulighet økonomisk til å velge oss, presiserer Angelsen.

Dette er veldig motstridende med tanke på reduksjonsordningen staten kom med, når det gjelder foreldrebetaling. Den ble vedtatt for at alle skulle ha råd til å bruke SFO, men i Strand kommune vil denne goden bare kunne gjelde hvis en bruker kommunal SFO.

Som konsekvens av en eventuell nedleggelse av KFK når tilskuddene faller bort er barn som allerede har tilpasset seg en ny hverdag med skole og SFO etter flere år i barnehage.

Kort svar fra kommunalsjefen

I svaret til KFK viser kommunalsjef Guro Harboe Ur til den krevende tiden med omstillinger i kommunen og at kommunen dermed måtte vurdere alle områder.

Samtidig viser Harboe Ur til rådmannens konklusjon, og politiske vedtak i kommunestyret 19/40084 – Budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023, og opprettholder Strand kommune avgjørelsen om oppsigelse av samarbeidsavtalen med Klippen fritidsklubb.

I budsjettforhandlingene for budsjett 2020 hadde rådmannen punkt om at Strand kommune avslutter ordningen med å gi driftstilskudd til private skole- fritidsordninger da driftstilskudd er ikke en lovpålagt oppgave. Ssmtidig videreførte posisjonspartiene dette tilskuddet til 2020, men ikke videre i gjeldende økonomiplanperiode.

Nytt håp for KFK etter budsjettforhandlinger i formannskapet

Torsdag behandlet formannskapet budsjettforslagene fra politikerne i Strand. Der fikk posisjonens budsjettforslag naturlig nok flertall noe som betyr at KFK kan trolig leve videre med støtte fra kommunen.

Flertallspartiene konkluderer med at utgiftene per barn er langt lavere i den private SFO’en enn i den kommunale og vil derfor videreføre tilskuddet.