Kolabygda får ikke nytt postnummer før oktober

I en tid før grensejusteringen mellom Strand kommune og Forsand kommune fikk Strand flere henvendelser fra innbyggere i Kolabygda vedrørende nytt postnummer.

Henvendte seg til Posten
I slutten av oktober 2019 sendte derfor, kommunalsjef for teknisk Jan Leland, brev til Posten Norge og etterspurte vurdering av nytt postnummer.

I brevet opplyste Leland om at fra og med 01.01.2020 blir en del av Forsand kommune (Kolabygda) ved grensejustering overført til Strand kommune.

Videre forteller Leland at per i dag (2019) har alle innbyggere i denne delen av Forsand kommune postnummer 4110 Forsand. Innbyggere i Kolabygda mener det vil unaturlig å ha postnummer 4110 Forsand når de fra nyttår av blir en del av Strand kommune. De mener derfor at Kolabygda burde har postnummer tilknyttet Jørpeland.

Ingen svar, kommunen purrer
7. januar sendte Leland purring til Posten Norge og henviser til brevet datert 21.10.2019. Han kan ikke se at Strand kommune har registrert noe svar på dette brevet.

Etter at grensejusteringen nå er gjennomført, skriver Leland at de med jevne mellomrom får spørsmål om hvorfor denne delen av tidligere Forsand kommune ikke har fått postadresse xxxx Jørpeland.

Posten Norge endrer ikke postnummer før oktober
Frode Wold, seniorrådgiver i Posten Norge opplyser til iRyfylke at han ikke kan se å ha mottatt henvendelser fra Strand kommune. Derimot har spørsmålet vært stilt fra en lokal leder i Posten etter tilsvarende kundehenvendelser.

Wold opplyser om at svaret var da og er at ingen endret postnummer 01.01.2020. Posten Norge forholder seg til de faste rutinene om å kun endre postnummer en gang i året og det er 1.oktober.

Wold forteller videre at de nå skal ha en gjennomgang for å se om det var noen av kommunereformendringene som kan medføre endring av postnummer. I utgangspunktet er det ikke det ved sammenslåinger, men det kan være det ved grensejusteringer, legger han til.

Videre forklarer han at postnummer er satt etter logistikk og adkomst og er ikke nødvendigvis sammenfallende med kommunegrenser. Det er mange steder i landet postnummer og kommune ikke sammenfaller, slik som Kolabygda. (utsatt endring av postnummer gjelder også for den delen av Forsand som nå er Nye Sandnes)

Wold opplyser om at etter 01.07.2020 vil Posten Norge informere om eventuelle postnummerendringer som skal gjelde fra 01.10.2020 til de berørte og til kommunene.

Strand kommune er overrasket
Når vi snakker med kommunalsjef Leland, blir han overrasket over at Posten Norge ikke har mottatt brevene fra Strand kommune. Han forteller da at Posten Norge trolig ikke bruker Altinn til bedriftskorrespondanse, noe han mener er betenkelig.

Leland vil på bakgrunn av vår henvendelse ta kontakt med vedkommende hos Posten Norge for å avklare videre prosess.

Legg igjen en kommentar