Kolabygda har ende ikke fått nytt postnummer, over 1 år etter grensejusteringen

Bilde: Google Earth

Etter at kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes ble gjeldende 1.januar 2020 har området på nordsiden av Lysefjorden vært en del av Strand kommune. Siden den gang har fremdeles innbyggerne i blant annet Kolabygda postnummer 4110 Forsand.

Strand kommune fikk på høsten 2019 flere henvendelse fra innbyggere i Kolabygda som mente det vil være unaturlig å ha postnummer 4110 Forsand når de fra nyttår ble en del av Strand kommune. Innbyggerne mente at Kolabygda burde har postnummer tilknyttet Jørpeland. Derfor sendte kommunalsjef Jan Leland i Strand kommune en henvendelse til Posten Norge og ba om at de vurderte en endring av postnummeret for Kolabygda.

Tre måneder etter purret Leland på brevet og fikk snarlig svar fra seniorrådgiver Frode Wold i Posten Norge. Han beklaget at kommunen ikke hadde fått svar på brevet av 21.okt 2019.

Ikke konkret positivt svar på endringsforslaget

Wold opplyste da at adressedatabasene i Posten måtte oppdateres i stor grad på grunn av kommunereformen og vi er derfor godt kjent med hele reformen inklusiv alle grensejusteringer. Han skriver videre at Posten tok et tidlig valg om å ikke fravike sine pålagte rutiner om å kun endre postnummer en gang i året, nemlig 1.oktober. Han opplyser om at det derfor ikke var noen i landet som fikk ny postadresse 1.1.2020 og første endringsmulighet er med andre ord 1.10.2020.

Videre skriver Wold at Posten Norge i forkant av endringene i oktober vil vurdere om det er steder i Norge som bør få endret sine postnummer som følge av kommunereformen. I utgangspunktet er det ikke det ettersom vår logistikk, og dermed postnumrene, ikke baseres på kommunegrenser.

Men alle saker vurderes, også Strand kommunes. Informasjon om eventuelle endringer gis etter 1.7.2020 til de berørte og til kommunene som får endringer, avslutter Wold.

Over 1 år uten endring

I følge et brev fra Strand kommune til Posten Norge i slutten av april får fremdeles Strand kommune flere henvendelser fra innbyggere i Kolabygda vedrørende postnummeret.

Leland henviser i sitt brev til Posten Norge svaret fra januar 2020 hvor Wold viser til Postens rutiner. Leland påpeker i brevet at det i fjor ble signalisert mulige endringer i oktober hvert år. samtidig registrerer Leland at det ikke ble gjort noen endring i oktober 2020.

På bakgrunn av dette vil derfor Strand kommune be om at det nå blir gjennomført endring av postnummer for nevnte område ved justering av postnummer høsten 2021, og vil be om en bekreftelse om at dette blir gjort.