Kolumbus forbereder seg på full skolestart

Kolumbus kjører ordinære skoleruter på mandag og vil overvåke kapasiteten på skolebussene tett.

– Vi gleder oss over at samfunnet åpnes mer opp og forbereder oss på at flere elever skal på skolen fra mandag. Siden vi ikke helt vet hvilke skoler som starter for fullt når, velger vi å kjøre alle skoleruter som normalt på mandag, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus.

Halvert setekapasitet

Kolumbus økte til full ruteproduksjon 27. april, da 1. til 4. klasse på barneskolen og enkelte yrkesfaglinjer startet opp igjen. Men med avstandskravene fra helsemyndighetene og kun annethvert sete tilgjengelig for passasjerer, er kapasiteten i praksis halvert.

– Med halveringen i kapasitet, er vi avhengig av å få hjelp fra våre reisende til å holde avstand. Dette betyr særlig at elevene så langt det er mulig fordeler seg på flere avganger for å unngå trengsel om bord, kommenterer Tostensen.

– Vi er også avhengige av hjelp fra skolene til å følge opp smittevernreglene. Skolene må blant annet sørge for tilsyn ved skolebussavganger, gjerne ved å slippe elevene ut puljevis. Vi har en god dialog med operatørene våre, skolene og foreldre for å finne gode løsninger, legger hun til.

Ikke reis kollektivt om du ikke må

Samtidig understreker Kolumbus at de først og fremst konsentrerer seg om de elevene som har rett på skoleskyss etter reglene fra Rogaland fylkeskommune.

– Alle de som ikke har rett på skoleskyss, men som bruker skolerutene som vanlige rutebusser, gjør at kapasiteten vår blir spist opp raskere. Derfor oppfordrer vi fortsatt alle som ikke må reise kollektivt om å reise på andre måter. Vi ber også foreldre om å kjøre barna om de har anledning, særlig elevene i grunnskolen, avslutter kommunikasjonsrådgiveren.