Kolumbus ser ikke vekk fra direkterute til Stavanger

Rutetilbudet fra Ryfylke til Stavanger når Ryfast åpner ble både godt og dårlig mottatt hos dagpendlerne. Frekvensen er en ting men tiden, rett i underkant av en time fra Jørpeland til Stavanger, var nok ikke helt det folk så for seg.

Etter at rutetilbudet ble kjent har det blir diskutert i sosiale medier om både direkteruter, opprettholdelse av hurtigbåt fra Jørpeland mm.

Etter at det ble kjent at åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen ble utsatt til februar ble det mye engasjement. Spesielt kritisk var FAU ved Buøy skole, som så kritisk på den økte trafikken ved barneskolen. Etter kort tid ble det kjent at Statens Vegvesen forlenger kontrakten på hurtigbåtruten “Ryfylkeruten” som går mellom Jørpeland og Stavanger. Dette til stor glede for flere av dagpendlerne.

Endringer i rutetilbudet
iRyfylke var i kontakt med Kolumbus kort tid etter at noen foreløpige bussruter ble publisert på Strand kommunes nettside. Og fra da og under hele prosessen med utarbeidelse av endelige ruter, og enda den dag i dag er Kolumbus åpne på at det er rom for endringer.

Kommunikasjonsrådgiver hos Kolumbus, Elisabeth Tostensen, forteller at de innenfor de gitte rammene fra Fylket har noe handlingsrom for å endre rutene for å tilpasse tilbudet til forbrukerne. På spørsmål om det er mulig å endre noen av ruteavgangene i morgen og ettermiddagsrushet til direkteruter for å redusere reisetiden, er hun ikke helt avvisende. Det er viktig at vi får høste erfaringer med det ruteopplegget som nå er planlagt, legger Tostensen til.

Tostensen sier at det som er viktig for Kolumbus er å kunne tilby et rutetilbud som er best mulig for flest mulig. Fra 30. desember tilbyr vi et finmasket system som består av både direkteruter og avganger med gode overgangsmuligheter på Solbakk. Vi vil overvåke tilbudet og gjøre nødvendige tilpasninger. Basert på erfaringer og tilbakemeldinger kan det bli aktuelt med endringer i ruteopplegget etter hvert, utdyper hun.

Direkterute fra Jørpelandsvågen
Kolumbus er dermed ikke helt avvisende for muligheten til en eller flere direkteruter fra Jørpeland til Stavanger for å redusere reisetiden.

Med dagens tilbud bruker reisende med hurtigbåten drøyt 25min fra Jørpelandsvågen til Stavanger. Med busstilbudet, når hurtigbåten da legger til kai for godt i februar, vil reisetiden øke med rundt 30 minutter på samme distanse. Flere har derfor tatt til orde for direkteavganger mellom Jørpelandsvågen og Stavanger, spesielt i rushet. Dette vil gi en reisetid på rundt 30min avhengig av trafikken.

En person som har vært i kontakt med iRyfylke sier at dette kunne vært aktuelt på for eksempel annen hver avgang i rushet. På denne måten kan de som ønsker det reise fra Jørpelandsvågen på sirka halve tiden og tilnærmet samme tiden som nå med hurtigbåten.

Foto hovedbilde: Elisabeth Tønnesen

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar