Kommende møte i Administrasjonsutvalget i Strand kommune

Torsdag 26.november er det årets siste møte i administrasjonsutvalget i Strand kommune. Like etter, kl 18.00, starter formannskapsmøtet.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Møtet er stengt for publikum. Pressen har adgang.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

013/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

014/20 Budsjettsak – Nye stillinger 2021

015/20 Heltidskultur

016/20 Referatsaker

017/20 – RITS – veien videre.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt