Kommende møte i Administrasjonsutvalget i Strand kommune

Torsdag 11.mars er det årets første møte i administrasjonsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 og like etter, kl 17.30, starter formannskapsmøtet.

På møtet kommer Avonova. Dette er kommunens nye bedriftshelsetjeneste. De vil presentere seg for utvalget.

Under sak 002/21 Referatsaker, så er Sykefraværsdokumentene u-off, jfr § 13 i offentlighetsloven. I små avdelinger med sykefravær, blir det vanskelig å anonymisere dette fraværet, og derfor må denne informasjonen skjermes.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Møtet er stengt for publikum. Pressen har adgang.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

001/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

002/21 Referatsaker