Kommende møte i Administrasjonsutvalget i Strand kommune

Torsdag 10.juni er det årets andre møte i administrasjonsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 17.00 og like etter, kl 18.00, starter formannskapsmøtet.

NAV Arbeidslivssenter informere om sykefraværsoppfølging i starten av møtet.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

006/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
007/21 Nye stillinger
008/21 Nye stillinger i Miljøtjenesten
009/21 Referatsaker