Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 20.mai er det tid for møte i formannskapet i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum kan følge møtet på kommune-TV. Pressen har adgang til møtet.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

029/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

030/21 16/75 Uttak av tømmer og bygging av skogsveg i Nordmarka til Ådnahove

031/21 Ferdselstiltak i Jørpelandsvassdraget 2021 – valg av tiltak

032/21 Kommunalt vann og avløp Alsvik – delstrekning til Buene

033/21 Salg av eiendom gnr/bnr 47/21

034/21 Ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm – høring

035/21 Regnskap og årsberetning 2020

036/21 Referatsaker