Kommende møte i Formannskapet og Valgstyret i Strand kommune

Torsdag 10.juni er det tid for siste møte i formannskapet i Strand kommune før sommeren. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum kan følge møtet på kommune-TV. Pressen har adgang til møtet.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste Formannskapet

039/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
040/21 Tertialrapport 1 – 2021 med budsjettjusteringer
041/21 Bruk av skolebygg på Jørpeland
042/21 Støtte til TV-aksjonen 2021 – Plan Internasjonal
043/21 Nye stillinger
044/21 Nye stillinger i Miljøtjenesten
045/21 Referatsaker

Sakliste Valgstyret

011/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
012/21 Godtgjøring til valgmannskap – stortingsvalget
013/21 Opptelling stortingsvalget – oppnevning av tellemannskap og valgstyrets rolle
014/21 Referatsaker