Kommende møte i formannskapet i Strand kommune

Torsdag neste uke er det også siste formannskapsmøte i Strand kommune før sommeren, og også her er det for første gang siden koronatiltakene åpent for begrenset publikum.

Sak 072/20 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2020, er unntatt offentligheten og blir behandlet for lukkede dører. Lukkes jfr: Off.loven § 13 og Fvl. § 13

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

054/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

055/20 Regnskap og årsberetning 2019

056/20 Tertialrapport 1 – 2020 med budsjettjusteringer

057/20 Utredning av 1-10-skoler i Strand 2020

058/20 Plan for helse og omsorg Strand kommune- Helse og omsorg i en ny tid

059/20 Endring av inngått utbyggingsavtale – Bergtunet AS

060/20 Kjøp av midlertidige VTA plasser 2020

061/20 Godkjenning av stillinger i turnus i Dementavdelingen

062/20 Nye stillinger PUH 2020

063/20 Ny stilling – psykolog Familiens hus

064/20 Prioriterte turruter i Strand kommune

065/20 Gågate Jørpeland Sentrum

066/20 Felles skogforvaltning i Sør-Rogaland

067/20 Endring av utbyggingsavtale for Tau sentrum Øst – utvidelse av utbyggingsområdet og endring av tidspunkt for utbetaling av kommunal anleggsbidrag til utbygger

068/20 Godkjenning av utbyggingsavtale for del av Ugeli – M2 Tomteutvikling AS

069/20 Privat servitutt på torg – TF-gården -Tau sentrum – ny behandling

070/20 Evaluering av reiselivet i Strand

071/20 Referatsaker

072/20 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2020

073/20 Søknad om støtte til Stisykling

074/20 Tau kirke – spørsmål om tilleggsbevilgning

075/20 Godkjenning av forvalteravtale mellom Strand kommune og Tau Autonomy Center AS

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt