fbpx

Kommende møte i formannskapet i Strand kommune

Torsdag 17.september er det tid før høstens første møte i formannskapet i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

I rådmannens kvarter kommer lensmann Arild Kleven for å informere om status og prioriteringer for Søre Ryfylke lensmannskontor (15 min)

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

076/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

077/20 Forslag til planstrategi 2020-2023

078/20 Finansielle måltall 2021 – 2024

079/20 Uttalelse til søknad om økning av elevantallet ved KFskolen Jørpeland

080/20 Helhetlig strategiplan for legetjenester i Strand kommune

081/20 ENØK strategi for kommunale bygg

082/20 Samlokalisering kommunale bygg – vurdering av mulige tiltak

083/20 Vilkår for frivillige lag og organisasjoner i Strand 2020

084/20 Moderasjonsordning barn med funksjonshemming i barnehage og Sfo Strand

kommune

085/20 Utredning 12 terminer

086/20 Oppgradering av Østvollvegen – rammer for utbygging

087/20 Endring av selskapsavtale – Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA)

088/20 Retningslinjer for tilskot til organisert beitebruk

089/20 Ny selskapsavtale for IVAR IKS – Opptak av Suldal kommune som deltaker og

økning i låneramme

090/20 Referatsaker

Vi setter stor pris på donasjon av kr 1 eller valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt