Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 22.oktoberer det tid for høstens andre møte i formannskapet i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

076/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

077/20 Framtidig bruk av skolehuset Breidablikk, Monaneveien 49

078/20 Høring – Ny organisering av regionalt næringssamarbeid

079/20 Tertialrapport 2 – 2020 med tilhørende budsjettjusteringer

080/20 Leieavtale Marceliuspromenaden

081/20 Referatsaker

One Comment

Comments are closed.