Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 19.november er det tid for årets neste siste møte i formannskapet i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

Formannskapet lukker møtet i forbindelse med sak 107/20 Fastsetting av rådmannens lønn. Møtet blir lukket iht. § 13 i forvaltningsloven og §13 i offentlighetsloven

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

099/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

100/20 Kommuneplanens arealdel 2023-2035- Planprogram – Førstegangsbehandling

101/20 Avtale om justeringsrett for utbygging av Skallstøperiområdet

102/20 Støttebrev – søknad om visningskonsesjon

103/20 Prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapitjenesten

104/20 Samarbeidsavtale om utføring av kommunale renovasjonstjenester mellomi Strand kommune og IVAR IKS

105/20 Utbyggingsavtale for Dalen steinbrudd – Stangeland Maskin as

106/20 Referatsaker

107/20 Fastsetting av lønn til rådmannen