Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 4.februar er det tid for årets første møte i formannskapet i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

001/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

002/21 Sluttbehandling planstrategi 2020-2023

003/21 Næringsstrategi for Stavanger kommune 2021 – 2024 – høring

004/21 Ny modell for dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler

005/21 Nytt trygghetsalarm Langelandsmoen bolig

006/21 Utbetaling av forskuddert støtte til Dalen Stisenter

007/21 Utbyggingsavtale – utbygging av tekniske anlegg – del av Tungland Nord

008/21 Utbyggingsavtale for Dalen steinbrudd – Stangeland Maskin as

009/21 Referatsaker