Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 11.mars er det tid for årets andre møte i formannskapet i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.30.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

010/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

011/21 Inngåelse av samarbeidsavtale innen næringsarbeid i Strand kommune mellom Ryfylke IKS og Strand kommune

012/21 Godkjenning av utbyggingsavtale for S9 – Trebyen, Jørpeland

013/21 Investeringsplaner for 2021

014/21 Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

015/21 Ny modell for dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler

016/21 Søknad fra Strand kyrkjelege fellesråd om garanti for lån

017/21 Referatsaker