Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 15.april er det tid for møte i formannskapet i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

019/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

020/21 Eiendomsskattemidler til bruk i utkantene – tildeling av tilskudd

021/21 Kommunens eiendom Kvednaneset – tomtetilrettelegging/salg

022/21 Revidert eierstrategi – Lyse AS

023/21 Rogaland Revisjon IKS – opptak av 9 kommuner på Haugalandet som nye
deltakere, godkjenning

024/21 Samarbeidsavtale SFO og omstillingskrav i kommunal SFO

025/21 Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

026/21 Referatsaker