Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 9.juni er det også tid for årets siste møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 078, 049, 050, 051, 052 og 053/21.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

047/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
048/21 9/26 Klagebehandling – Klage på vilkår i gitt dispensasjon – takoverbygg til
terrasse – Vervikhagen 17
049/21 43/10 43/340 43/341 – Dispensasjon – infrastruktur til boliger – Nedre Barkved –
Per Haualand
050/21 46/3 Klage på avslag – Søknad om nydyrking – Leite
051/21 Klagebehandling – klage på vedtatt detaljreguleringsplan for Jørpeland sentrum
felt B9 og S14
052/21 53/194 Klagebehandling – Planendring for del av Tungland Plan 1130197604-M2
– Tunglandsvegen
053/21 56/12 Dispensasjon – Via Ferrata – Preikestolvegen 521 – Preikestolen
Basecamp – Preikestolen Fjellstue Drift AS
054/21 Plan 1130201210 M2 Mindre endring av felt 0_F8 – Rosehagen
055/21 Plan 1130202007 detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde –
sluttbehandling
056/21 Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion – uttale
057/21 18/16 Søknad om dispensasjon – forretning for planter og dekorlys m.m. –
Kvammavegen 1 – Harald Olsen
058/21 49/725 Klagebehandling – klage på avslag – søknad om dispensasjon for
etablering av midlertidig parkeringsplasser for 5 hytter – Tibergstrand hyttefelt
059/21 56/6 Klagebehandling – tillatelse til tiltak – frisbeegolfbane – Preikestolvegen 521
060/21 Klagebehandling – klage på vedtatt endring i reguleringsplan for Habn
061/21 Klagebehandling – Planendring for Jørpeland sentrum S9 – planid 1130201607
062/21 Referatsaker
063/21 Delegasjonssaker