Kommende møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 26.august er det høstens første politiske møte i Strand kommune. Og først ut er forvaltningsutvalget.

Møtet blir gjennomført i kommunestyresalen med smitteforebyggende tiltak. Blant annet må møtedeltakerne holde korrekt avstand til hverandre og eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

063/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

064/20 8/32 klagebehandling – Koladalen 31 – adkomstvei

065/20 43/315/0/4 Klagebehandling – Barkvedstraen 24c – utvidelse av veranda

066/20 43/391 Klagebehandling – Barkvedstraen – Endring av molo

067/20 Plan 112907R02-M1 reguleringsplan for Skjerafjellet – forslag til endring

068/20 Søknad om dispensasjon for å endre eksisterende akvakulturområde for lokalitet 11922 Oanes sjø – Behandling etter høring

069/20 110/27 110/28 Klagebehandling – Havn 65 og 67 – sjøbod

070/20 44/536 Klagebehandling – Fjelltunvegen 47 – bruksendring av ridehall til lager for bobiler og båter

071/20 4/3 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for frådeling av tun med bygningar – bruksrasjonalisering – Voster

072/20 44/90 Klagebehandling – Fjelltunvegen 45 – skolebygg m/tilhørende anlegg

073/20 61/24 Dispensasjon – brygge – Kvalvågvegen 915 – Ny behandling etter høring

074/20 63/271 Dispensasjon – bod – Idsevegen 200 – Ny behandling etter høring

075/20 Referatsaker

076/20 Delegasjonssaker