Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 16.september er det igjen møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Dette er det andre møte i forvaltningsutvalget etter sommerferien og etter dette møtet er det kun to møter igjen i 2020. Siste møte er planlagt til 18.november.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 078, 079, og 080/20.

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

077/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

078/20 17/10 Dispensasjon – båtslipp – Kvernevegen 56

079/20 Gjennomføring av vedtatt reguleringsplan sør for Krossvatnet

080/20 Dispensasjon – 35/51, Heiabakkane 159 – Deling av eiendom

081/20 49/11, 49/466, 49/478, 53/5 Dispensasjon for etablering av stier for stisykling

082/20 49/253 Klagebehandlling – Åvegen 7 – tomannsbolig

083/20 Nye vegnavn i Strand

084/20 Uttalelse til søknad om etablering av ny akvakulturlokaliet – MOWI –

Kjølevikneset

085/20 Uttalelse til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert

forvaltning av strandsonen langs sjøen – Strand kommune

086/20 Referatsaker

087/20 Delegasjonssaker