Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 21.oktober er det igjen møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Det er rundt én måned siden forrige møte i forvaltningsutvalget. Siste møte i år er planlagt til 18.november.

Det blir gjennomført befaring i sakene 89, 90, 91 og 92.

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakerne må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum
dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

088/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

089/20 30/27 Klagebehandling – Tjøstheimvegen 354 – Lukking av bekk

090/20 Klagebehandling – klage på vedtatt reguleringsplan for boligområde Tau vest –
plan 1130201509

091/20 Plan 1130197701-M3 reguleringsendring av en del av reguleringsplanen for
Barkved

092/20 58/3 Dispensasjon fra reguleringsplan og fradeling av tilleggsareal til gn 58/36

093/20 Høring av tilleggssøknad for ny kraftlinje Dalen – Hjelmeland

094/20 Klagebehandling – klage på Strand kommunes omgjøringsvedtak – søknad om
midlertidig tillatelse til motorferdsel med to badstubåter på Refsvatnet

095/20 Plan 68-2 disposisjonsplan for hytter på gn 64/1 på Heng – søknad om
dispensasjon

096/20 Sluttbehandling: Detaljregulering for Jørpeland sentrum felt B9 og S14 Plan
1130201905

097/20 35/51 Behandling av klage – Heiabakkane 159 – Deling av eiendom

098/20 Referatsaker

099/20 Delegasjonssaker

One Comment

Comments are closed.