Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 18.november er det årets siste møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 102 og 103/20.

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakerne må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum
dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

101/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

102/20 31/779 Klagebehandling – Ryfylkevegen 1830 – garasje

103/20 61/5/17 Klagebehandling – Kvalvåg 40 – tillatelse til endret plassering av godkjent
fritidsbolig

104/20 1/4 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen – bruksrasjonalisering –
Geidaskjer

105/20 60/1 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for frådeling av kårhus –
Erlandsdalen

106/20 Kommuneplanens arealdel 2023-2035- Planprogram – Førstegangsbehandling

107/20 Referatsaker

108/20 Delegasjonssaker