Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 3.februar er det årets første møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 002, 003, 004, 005,006 og 007/21.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre

– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

001/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

002/21 4.5 16/120 Klagebehandling – Ryfylkevegen 1970 – parkeringsplasser

003/21 Gn 47/683-686 – søknad om reguleringsendring av fire rekkehustomter i Skarbekkenplanen

004/21 53/57 Klagebehandling – Hagavegen 4 – Tilbygg garasje

005/21 Plan 1130201709 detaljplan for Solheim – førstegangs behandling

006/21 Plan 1130197604-M2 Endring av et område av reguleringsplanene Del av Tungland fra 1976, og 1959 planen for Jørpeland

007/21 56/6 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for etablering av frisbeegolfbane

008/21 30/27 Søknad om dispensasjon for lukking av bekk – Tjøstheimvegen 354 – ny behandling etter høring

009/21 45/163 Klagebehandling – Søknad om oppføring av bolig – Fjellsvegen 75

010/21 Dispensasjon – 35/51, Heiabakkane 159 – Deling av eiendom – Ny behandling etter høring

011/21 Ny felles forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen og deler av Ryfylke

012/21 Plan 1130201017-M5, søknad om planendring for utvidelse av fritidseiendom

013/21 Plan 1130201703: Gn 63/20 søknad om planendring og arealoverføring, Stokkavika hyttefelt

014/21 Sluttbehandling planstrategi 2020-2023

015/21 Uttalelse til søknad om etablering av akvakulturanlegg – Sterling White Halibut AS – Kvera

016/21 Uttalelse til søknad om tillatelse til anleggsendring lokalitet nr 33797 Hidlekjerringa – Bremnes Seashore AS

017/21 Klagebehandling – klage på nytt vedtak om midlertidig tillatelse til motorferdsel med to badstubåter på Refsvatnet

018/21 Referatsaker

019/21 Delegasjonssaker

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt