Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 10.mars er det årets andre møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 021, 022, 023 og 024/21.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre

– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

020/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

021/21 44/842 Klagebehandling – garasje – Gaupevegen 78

022/21 Plan 112909R03-M1 søknad om reguleringsendring – flytting av regulert hyttepunkt

023/21 Plan 112906R01 reguleringsplan for Habn – søknad om endring

024/21 Plan 112906RR01 reguleringsplan for fritidsbustader Havn – søknad om dispensasjon for oppføring av to sjøboder i friområde på gn 110/3

025/21 Plan 1130201607-M2 endring av detaljplanen for Jørpeland sentrum S9

026/21 Plan 1130202004 detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønevoll – sluttbehandling

027/21 Plan 1130202010 Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka – delegering av myndighet

028/21 Referatsaker

029/21 Delegasjonssaker