Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 4. mars er det forvaltningsutvalg i Strand kommune. Her kan du følge sendingen på kommuneTV live fra møtestart kl 16.00

Saksliste for møte:

018/20 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

019/20 – 25/124 Klagebehandling – Ryfylkevegen 2654 – søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for utvidelse av bolig

020/20 – 21/2 klagebehandling jordlova – Heggheimsvegen 160 – søknad om omdisponering av fulldyrka jord til ridebane

021/20 – 43/6 Søknad om tillatelse til tiltak – nytt gårdshus – Øvre Barkvedvegen 236 – Richard Barkved

022/20 – 44/536 Søknad om dispensasjon for forlengelse av dispensasjon for bruk av ridehall til lager

023/20 – 61/5/17 Klagebehandling – Kvalvåg 40 – fritidsbolig

024/20 – 1.gangsbehandling Detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m/fl. Plan 1130201907

025/20 – 2/4 Klagebehandling – Velandsvegen 274 – Søknad om dispensasjon for oppføring av hus nr. 2 på landbrukseiendom

026/20 – 56/12 Tillatelse til tiltak – gangvei – Preikestolområdet – Stiftelsen Preikestolen

027/20 – Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland – høring

028/20 – Plan 1130201015-M1 endring av områdeplan for Skarbekken – førstegangs behandling

029/20 – Plan 1130201911 reguleringsplan for Grødem steinbrot – fastsettelse av planprogram

030/20 – Referatsaker

031/20 – Delegasjonssaker

(endringer i sakslisten kan forekomme)

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar