Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Omsdag 4.november er det tid for nest siste møte i kommunestyret i Strand kommune i år. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

I begynnelsen av møtet vil rådmannen fremlegge budsjettforslag for 2021.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere måtte holde korrekt avstand til hverandre
– Tilhørere i kommunestyresalen får ikke adgang da møtet kan følges på kommune-TV. Det er kun pressen som har adgang.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

105/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

106/20 Tertialrapport 2 – 2020 med tilhørende budsjettjusteringer.

107/20 Finansreglement 2020

108/20 Kvalitets- og utviklingsmelding for Strandaskolen 2020

109/20 FORVALTNINGSREVISJON PLAN OG FORVALTNING (BYGGESAKER)

110/20 Framtidig bruk av skolehuset Breidablikk, Monaneveien 49

111/20 Sluttbehandling: Detaljregulering for Jørpeland sentrum felt B9 og S14 Plan 1130201905

112/20 Referatsaker