Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 24.februar er det tid for årets første møte i kommunestyret i Strand kommune. Møte blir avholdt digitalt hvor kun politisk og administrativ ledelse deltar fysisk i kommunestyresalen. Møtet begynner klokken 17.00 og sendes direkte i nettavisen!

Møtet blir avholdt via videokonferanse Zoom grunnet Covid-19 pandemirestirksjoner.

Publikum og presse har ikke adgang.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

001/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

002/21 Sluttbehandling planstrategi 2020-2023

003/21 Klage på vedtak om gjennomføring av reguleringsplan – plan 1130201906 sør for Krossvatnet

004/21 Ny felles forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen og deler av Ryfylke

005/21 Miljøfyrtårnsertifisering av Strand kommune – Rådhuset

006/21 Vedtak i sak 3/21 i kontrollutvalget 04.02.21 – rapport vedrørende nedleggelse av drift Holta Gård.

007/21 Oppfølging av Kontrollutvalgets sak 37/20 Eierskapsforvaltning

008/21 Delegasjonsreglement og møtereglement 2021-2024 – ny behandling

009/21 Nyvalg til Arvid Håheims tidligere politiske verv

010/21 Covid 19 – delegering av myndighet

011/21 Referatsaker