Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 24.mars er det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen med strenge smitteverntiltak. Møtet begynner klokken 17.00 og sendes direkte i nettavisen!

I forkant av møtet har kommunestyrerepresentatene temamøte hvor de skal gjennomføre befaring på den nye flerbrukshallen, nye Fjelltun skole og den nye kirken på Tau.

Smitteverntiltak

Det blir gjennomført fysisk møte i kommunestyresalen denne gang. Representantene må sprite hendene og vil få utlevert munnbind før de går inn i kommunestyresalen. Under selve møtet må representantene holde god avstand til hverandre og opptre forsiktig i forhold til nærkontakt. For representantene som går opp på talerstolen, kan ta av seg munnbindet under innlegget. Deltakerne fra podiet vil ikke benytte munnbind under selve møtet.
I tillegg får ikke innbyggere eller pressen adgang i kommunestyresalen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

012/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

013/21 Høyring: NOU: 2020:15 Det handler om Norge», «distriktsmeldingen»

014/21 Søknad fra Strand kyrkjelege fellesråd om garanti for lån

015/21 Inngåelse av samarbeidsavtale innen næringsarbeid i Strand kommune mellom Ryfylke IKS og Strand kommune

016/21 Referatsaker