Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 28.april er det tid for kommunestyremøte i Strand kommune igjen. Møte blir avholdt i kommunestyresalen med strenge smitteverntiltak. Møtet begynner klokken 17.00 og sendes direkte i nettavisen!

I innkallingen orienteres det om at det vil bli ettersendt to saker i løpet av uke 16.

Smitteverntiltak

Møtet vil bli avholdt fysisk. Representantene skal sprite hendene i gangen til kommunestyresalen. Etter dette vil de få utdelt munnbind, som skal benyttes ila møtet. På talerstolen kan munnbindet tas av. På podiet vil det ikke benyttes munnbind.
Representantene må under møtet være bevist avstand og bruk av munnbind. Ved evt. gruppemøte, må grupperommet til Høyre benyttes.
Det vil ikke bli bevertning på møtet.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

017/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
018/21 Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025
019/21 Ny modell for dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler
020/21 Samarbeidsavtale SFO og omstillingskrav i kommunal SFO
021/21 Drift av idrettsanlegg – etablering av arbeidsgruppe
022/21 Nytt ruteopplegg for hurtigbåter i Ryfylke – høring
023/21 Plan 1130202004 detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønevoll – sluttbehandling
024/21 Plan 1130201911 detaljplan for Grødem steinbrot – sluttbehandling
025/21 Sluttbehandling – Detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl Plan 1130201907
026/21 Klage på avvisningsvedtak vedr gjennomføring av reguleringsplan ved Krossvatnet
027/21 Rogaland Revisjon IKS – opptak av 9 kommuner på Haugalandet som nye deltakere, godkjenning
028/21 Orientering om løpende oversiktsarbeid og partnerskapsmidler folkehelse
029/21 Ny helsesykepleierstilling i skolehelsetjenesten
030/21 Revidert eierstrategi – Lyse AS
031/21 Covid 19 – delegering av myndighet
032/21 Referatsaker