Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 16.juni er det tid for siste kommunestyremøte før sommeren i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen på dagtid. Møtet begynner klokken 09.00 og sendes direkte i nettavisen!

I starten av møtet vil Geir Hagen fra Kolombus informere om de 3 ruteforslagene for rutene 100 og 101. Videre kommer Ketil Barkved og informere om utbygging av høyspent i Ryfylke.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

035/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
036/21 Regnskap og årsberetning 2020
037/21 Tertialrapport 1 – 2021 med budsjettjusteringer.
038/21 Bruk av skolebygg på Jørpeland
039/21 Drift av idrettsanlegget Flerbrukshall og Strandahallen på Jørpeland
040/21 Åpningstider barnehagene i Strand kommune 2021
041/21 Ferdselstiltak i Jørpelandsvassdraget 2021 – valg av tiltak
042/21 Plan Leve hele livet
043/21 Rusmiddelpolitisk handlingsplan – etter høring
044/21 Kommuneplanens arealdel 2023-2035- Planprogram – Sluttbehandling
045/21 Plan 1130202007 detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde – sluttbehandling
046/21 Plan 1130202010 Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka – sluttbehandling
047/21 Forvaltningsrevisjon Plan og forvaltning (byggesak) – Kontrollutvalgets behandling 29.04.2021
048/21 Medlemskap i Nettverk for kommunale vannkrafteiere
049/21 Kommunalt vann og avløp Seldalsvegen v/Vostervatnet
050/21 Ryfylkefondet – revidert samarbeidsavtale
051/21 Nye stillinger
052/21 Nye stillinger i Miljøtjenesten
053/21 Covid 19 – delegering av myndighet
054/21 Referatsaker