Kommende møte i levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag neste uke er det levekårsutvalg i Strand kommune, og før første gang siden koronatiltakene vil dette politiske møte være åpent for begrenset publikum.

I rådmannens kvarter orienterer Adriaan Schönhage om
– status koronasituasjonen
– status forvaltningsrevisjon dementavdelingen
– kultursjef Trond Ole Paulsen orienterer om status kunstprosjekt i nye bygg
– kommunalsjef opplæring Guro Harboe Ur informerer om midlertidig redusert åpningstid barnehager på grunn av smittevern

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

022/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

023/20 Godkjenning av stillinger i turnus i Dementavdelingen

024/20 Ny stilling – psykolog Familiens hus

025/20 Nye stillinger PUH 2020

026/20 Plan for helse og omsorg Strand kommune- Helse og omsorg i en ny tid

027/20 Kartlegging av folkehelsen 2019

028/20 Intensjonserklæring Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal 029/20 Kjøp av midlertidige VTA plasser 2020

030/20 Utredning av 1-10-skoler i Strand 2020

031/20 Prioriterte turruter i Strand kommune

032/20 Regnskap og årsberetning 2019

033/20 Tertialrapport 1 – 2020 med budsjettjusteringer

034/20 Referatsaker