Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 15.september er det tid før høstens første møte i levekårsutvalget i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

Rådmannens kvarter:
Heidi Heimlund-Lahn presenterer prosjektet «Systematisk identifikasjon og oppfølging av
utsatte barn».
Anne Søvold Vikanes orienterer om
– inneklima og tilsyn
– Drive for life (tidligere Kjør for livet)

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

035/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

036/20 Helhetlig strategiplan for legetjenester i Strand kommune

037/20 Forslag til planstrategi 2020-2023

038/20 Moderasjonsordning barn med funksjonshemming i barnehage og SFO Strand

kommune

039/20 Uttalelse til søknad om økning av elevantallet ved KFskolen Jørpeland

040/20 Vilkår for frivillige lag og organisasjoner i Strand 2020

041/20 Referatsaker