Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 20.oktober er det tid for møte i levekårsutvalget i Strand kommune igjen. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

Møtet blir gjennomført med følgende smitteforebyggende tiltak:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

043/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

044/20 Framtidig bruk av skolehuset Breidablikk, Monaneveien 49

045/20 Kvalitets- og utviklingsmelding for Strandaskolen 2020

046/20 Tertialrapport 2 – 2020 med tilhørende budsjettjusteringer

047/20 Referatsaker

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

One Comment

Comments are closed.