Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 2.februar er det tid for årets første møte i levekårsutvalget i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre

– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

001/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

002/21 Ny modell for dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler

003/21 Nytt trygghetsalarm Langelandsmoen bolig

004/21 Vurdering og rangering av søknader til bufdir 2021

005/21 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2021 – 2026

006/21 Sluttbehandling planstrategi 2020-2023

007/21 Referatsaker