Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 13.april er det igjen møte i levekårsutvalget i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00.

Kommunedirektørense kvarter:
Guro Harboe Ur orienterer om oppfølging av vedtatte planer for oppvekst- og skolesektoren.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre.
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

017/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

018/21 Rutine for årlig tilstandsrapportering om barnevern i Strand kommune

019/21 Samarbeidsavtale SFO og omstillingskrav i kommunal SFO

020/21 Søknad om uteservering – Skjeggebust AS

021/21 Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

022/21 Valg av representanter til samarbeidsutvalg omsorg og samarbeidsutvalg
Resahaugen skole

023/21 Referatsaker

024/21 Apal Sideri – Utvidelse av salgsarena