Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 8.juni er det siste møte i levekårsutvalget i Strand kommune før sommeren. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.30 ettersom utvalget skal besøke Fjordhagen fra kl 17.00.

Kommunedirektørens kvarter:
Guro Harboe Ur orienterer om oppfølging av vedtatte planer for oppvekst- og skolesektoren.

Koronahensyn:
– Møtet holdes i kommunestyresalen (stort rom)
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Møtet blir TV-overført og er stengt for publikum. Pressen har adgang

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

026/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
027/21 Rusmiddelpolitisk handlingsplan – etter høring
028/21 Endring av navn på psykiatritjenesten – ny behandling
029/21 Åpningstider barnehagene i Strand kommune 2021
030/21 Plan for omsorgsbygg for eldre 2021-2024
031/21 Plan Leve hele livet
032/21 Bruk av skolebygg på Jørpeland
033/21 Søknad om fornyelse av salgsbevilling – Lilland Hotell AS
034/21 Salgsbevilling – Lilland Hotell – Ryfylke Rekoring
035/21 Søknad om salgsbevilling – OmCider AS – Ryfylke Rekoring
036/21 Søknad om salgsbevilling – Hiker Store
037/21 Søknad om utvidet skjenketid – ERA konserter og underholdning AS
038/21 Regnskap og årsberetning 2020
039/21 Tertialrapport 1 – 2021 med budsjettjusteringer
040/21 Referatsaker