Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 3. mars er det levekårsutvalg i Strand kommune. Her kan du følge sendingen på kommuneTV live fra møtestart kl 18.00

Saksliste for møte:

011/20 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

012/20 – Plan for helse og omsorg Strand kommune – Helse og omsorg i en ny tid

013/20 – Tilsyn med salgssteder som selger tobakksvarer

014/20 – Resultater av innbyggerundersøkelsen 2019

015/20 – Referatsaker

(endringer i sakslisten kan forekomme)

Legg igjen en kommentar