Kommende møte i Valgstyret i Strand kommune

Torsdag 20.mai er det møte i valgstyret i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra cirka kl 18.00, etter formannskapet.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

004/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

005/21 Opptellingsmåte og diverse tidsfrister – Stortingsvalget 2021

006/21 Forhåndsstemmegivning 2021

007/21 Valglokaler og åpningstider 2021

008/21 Valg av stemmestyrer 2021

009/21 Referatsaker