Kommentar: Orientering om kunstkjøp i kommunestyret – Gammelt nytt i gammel drakt

I forrige ukes kommunestyremøte var det planlagt en orientering om prosessen av kunstkjøp i flerbrukshallen på Jørpeland. Saken kom opp etter at temaet ble diskutert i formannskapet i midten av april.

Det var tidlig signalisert fra ordfører Irene Heng Lauvsnes at det var politisk representant i kunstutvalget, Kari Førland Lauvsnes, som skulle orientere kommunestyret. Og det var ventet stor spenning til om det kom mer og utfyllende informasjon rundt prosessen.

Les også: Kunstavsløring: Kunstutvalget brøt retningslinjene i flerbrukshallen

Kortfattet orientering uten nye momenter

Hvorvidt det var meningen med en kortfattet orientering uten særlig nye momenter er høyst uklart. Men det ble uten tvil ikke gitt noe grundig gjennomgang av prosessen. Snarere tvert i mot var orientering en rask oppsummering av allerede kjent informasjon.

Les også: Kunstavsløring: Kunstutvalget brøt anskaffelsesloven når de forskjellsbehandlet deltakerne

I orienteringen gikk derimot Førland Lauvsnes langt i å hevde at den vurderingen som tidligere har blitt lagt til grunn ved vurdering av kunstnerisk kvalitet ikke lot seg gjennomføre all den tid kunstutvalget bestemte at kunstprosjektet skulle utføres innen street art.

Kunstutvalget står fritt til å velge kunstform i de aktuelle prosjektene, og når valget falt på street art kunne Førland Lauvsnes fortelle at det ikke var utdanning og de vanlige kriteriene som fortalte hvor god en kunstner var. Men invitasjon og deltakelse på street art festivaler og utsmykningsoppdrag som kunstneren har fått både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan kunstutvalget hadde myndighet til å finne på sine egne kriterier rundt kunstnerisk kvalitet fikk ingen svar på. Men det er klinkende klart fra saksfremlegget til reviderte retningslinjer vedtatt i formannskapet 5.feb 2020 at dette ikke var noe kunstutvalget selv skulle vurdere.

Les også: Kunstprosjektet i flerbrukshallen inneholder flere feil og mangler

Kommunen tar ingen selvkritikk etter brudd på retningslinjene og anskaffelsesloven

Orienteringen til Førland Lauvsnes bærer preg av å kjøre i samme spor som tidligere. Kommunen står med dette på sitt, alt i prosessen har skjedd etter «boka». Dette selv om det tidligere er påpekt både referansejuks, brudd på retningslinjene og brudd på anskaffelsesloven etter forfordeling av deltakerne, manglende anskaffelsesprotokoll med mer.

Les også: Ordføreren nekter å svare på spørsmål om kunst

Den eneste merkbare forandringen på tidligere uttalelser og orienteringen i forrige uke var at nå kunne Førland Lauvsnes fortelle at ingen referanseprosjekter ble vurdert. Tidligere var det uttalt at det bare var vinnerens referanser som ikke ble vurdert all den tid kunstutvalget kjente godt til kunstneren og hennes mange arbeider.

Vil ikke kunstutvalget erkjenne forfordeling etter bråket rundt lokale kunstnere de siste årene?

Selv om det selvsagt er gledelig at en lokal kunstner vant, er det ikke kritikkverdig med alle feilene begått i prosessen?

I og med at Førland Lauvsnes forventet at politikerne hadde satt seg inn i retningslinjene, var det da for mye å forvente at hun selv leste saksfremlegget og sørget for at vurderingene holdt seg innenfor det vedtaket i 2020 var bygget på?