Kommentar: Spesiell opptreden i formannskapet

Torsdag i forrige uke var formannskapet samlet i kommunestyresalen og under referatsaker ble flere vitne til en seanse litt utenom det vanlige.

Alf Henning Heggheim(Sp) hadde stilt ordføreren noen spørsmål på epost etter et punkt i referatet fra det ukentlige møte i politisk ledelse i Strand kommune. Ett av spørsmålene omhandlet iRyfylke og kunstsakene.

Som svar på spørsmålet informerte ordfører Irene Heng Lauvsnes om at politisk og administrativ ledelse reagerer på måten iRyfylke omtaler enkelte politikere, ansatte i kommunen og de som kommunen kjøper kunst av. Ordføreren hevder videre at iRyfylke skaper spekulasjoner som kan være belastende for enkeltpersoner og selv mener ordføreren at i noen tilfeller så grenser det mot brudd på vær varsom-plakaten og redaktørplakaten. Kommunen har også vurdert å melde saker til PFU (red.anm. Pressens Faglig Utvalg).

Videre sier ordføreren at både hun, kultursjef og innkjøpsavdelingen i kommunen har svart på flere spørsmål fra iRyfylke. Ordføreren påpekte også at det ikke var grunnlag for påstandene fremsatt i flere artikler de siste månedene.

Som en kort kommentar på svaret fra ordføreren oppfordret Heggheim til at politisk og administrativ ledelse, på bakgrunn av alvorligheten i påstandene som er kommet frem, vurderte en uavhengig gjennomgang av hele prosessen rundt flerbrukshallen.

Avslutningsvis brøt kommunedirektør Ketil Reed Aasgaard inn og fortalte at kommunen har rådført seg med en ekstern advokat både med tanke på vurderingen av saker til Pressens Faglige Utvalg, men også om kommunen skulle gå til det skritt å politianmelde. Han kunne videre si at kommunen har valgt å ikke gjøre dette.

Våre kommentarer til dette

Først og fremst er det viktig å poengtere at jeg og iRyfylke kun har ment å sette søkelyset på en viktig kommunale sak og at det å være kritisk til slike prosesser er en del av det som er vår oppgave. Ordføreren bemerket også at iRyfylke utelukkende er kritisk i saker om kunst i Strand kommune, og da vil jeg gjerne be ordføreren sette seg bedre inn i våre over 2000 artikler. Kanskje hun finner flere gladsaker om kunst i mylderet av mye annet.

Dersom Strand kommune ønsker å få prøve iRyfylkes artikler for Pressens Faglige Utvalg, så er det selvsagt fritt for å gjøre det. Det samme gjelder selvsagt rettssystemet, selv om vi har vanskelig for å forstå hvilke paragrafer som skulle være brutt i forbindelse med artiklene.

Vi vil også påpeke at ingen, så langt, fra Strand kommune har påpekt faktiske feil i artiklene. Dersom dette skulle skje vil selvsagt feilene bli rettet opp. Uansett så er kommunens ansatte og politikere, eller andre, hjertelig velkomne til å gi uttrykk for sitt syn i et debattinnlegg hos oss, eller gjennom intervju.