Kommunen anmodet Klippen om ikke å benytte davidstjernen på julearrangement på Jørpelandsholmen

Tidligere i november søkte også i år Strand Pinsemenigheten Klippen om og arrangere julekos på Jørpelandsholmen. Klippen forteller i søknaden om et stort oppmøte med snittbesøk på 900 personer de foregående to årene. Dette er bakgrunnen for at de også i år ønsker å avholde arrangementet.

I år som i fjor blir det en enkel tilstelning med små boder som deler ut varm drikke og noe og bite i. Det vil også bli musikalske innslag fra scenen. I løpe av arrangementet vil Klippen tenne julestjernen som kan ses fra stort sett hele Jørpeland.

Foto: Klippen Jørpeland

Anmodet om å bruke tradisjonell julestjerne
Strand kommunen gir i svar, en drøy uke senere, tillatelse til arrangementet. Videre skriver Kultursjef, Trond Ole Paulsen at: Samtidig vil vi, i år som i fjor, anmode dere om å utforme stjernen som en tradisjonell julestjerne, og ikke som en davidsstjerne. Davidstjernen bærer med seg en del politiske assosiasjoner, og dere er kjent med at dette kan oppleves provoserende.

I svaret påpeker også kultursjefen at julestjernen på Jørpelandsholmen er en god ide, men at den blir enda bedre dersom den utformes på en samlende, og ikke splittende måte.

Reaksjoner blant innbyggerne
Nylig mottok også kommunen et brev fra en bekymret innbygger som påpeker bruken av davidstjernen. Det vi ser på Jørpelandsholmen er ikke en julestjerne, men en Davidstjerne, poengterer avsenderen. Det påpekes også at ingen ville reagert dersom det var en helt vanlig julestjerne, som vi ser henger i butikk og stuevinduer i desember måned, som lyste opp fra holmen.

Avsenderen undres hvorfor Strand kommune tillater denne helt spesielle markeringen? Særlig underlig er det at kommunen sa ja til bruk av Davidstjerne også i fjor jul(2018), etter at kommunen allerede i forbindelse med julehøytiden 2017 fikk flere kritiske spørsmål om dette.

I brevet trekkes det også frem uheldige bindinger mellom noen i kommunen og Klippen, som et mulig svar på hvordan èn organisasjon, Klippen menighet på Jørpeland, har fått tillatelse av Strand kommune til å lage en årlig visuell markering i desember.

Legg igjen en kommentar