Kommunen har forberedt sak om utleie av Marceliuspromenaden

22. oktober i fjor søkte ERA Konserter & Underholdning AS om midlertidig bruk av Marceliuspromenaden til oppføring av et større telt. ERA konserter & Underholdning AS ønsket å legge til rette for arrangementer og aktiviteter som kan bidra til at Vågen blir en mer attraktiv destinasjon i sommermånedene.

I søknaden poengterer ERA at Jørpeland trenger, etter vår mening, flere steder for folk å møtes, ansikt til ansikt, skulder ved skulder. ERA ønsker å være en bidragsyter og aktør når det kommer til å skape mer mylder og liv i Jørpelandsvågen. Noe de håper sommerteltey vil være med på å skape.

Ønsker å ta i bruk Marcelius-promenaden frem til eventuell utbygging starter

I kommende formannskapsmøte onsdag neste uke skal politikerne behandle søknaden som rådmannen foreslår innvilges.

I saksfremstillingen er rådmannen positiv til tiltaket «sommerteltet». Jørpeland sentrum har manko med slike arenaer og rådmannen deler derfor synet til ERA om at et slikt samlingssted kan skape et mer «levende» sentrum.

Rådmannen har i saksfremstillingen ikke tatt stilling til plassering av teltet eller skjenkebevilling. Dette er således et forhold som det må søkes om til kommunen. Andre forhold som størrelse på teltet, parkering, åpningstider,etc., må avklares nærmere i en avtale. Rådmannen vil anbefale at det blir betalt en leie på kr 5 000 for prøveperioden i 2020. Dersom leieperioden blir forlenget, må leiepris vurderes på nytt. Leiepris på kr. 5 000 er samme pris som blir foreslått som leie for naustet på samme tomten.

Formannskapet vedtok i sak 066/19 den 23.10.19 at Naustet i vågen skal leies ut på en korttidskontrakt. Denne leieavtalen skal i samme møte godkjennes av formannskapets medlemmer. Rådmannen rår til at kommunen inngår avtalen med Fjord Expedition AS. Avtalen gjelder fra 01.01.2020 til 01.01.2025 og gjelder leie av naust 50m² og tilhørende markert område 50m², ca. 100m², og det betales en leie på kr 5000 pr. år.

Legg igjen en kommentar