Kommunen må redegjøre for bruken av Google Chromebook i skolen

Tidligere i høst ble det kjent at det i en kort periode var personopplysninger på avveie i første og andre trinn i kommunen. Årsaken var at i den første uken med de nye digitale verktøyene brukte alle elevene intuitive brukernavn og felles passord for å logge seg på elevnettverket med Chromebook.

Dette resulterte i at alle hadde muligheten til å finne personnummer og navn på andre elever i samme klasse. Når en årvåken forelder oppdaget dette å varsler kommunen ble tok det bare en time før alt ble stengt av og sperret bak kommunens sikkerhetssystemer.

I avviksmeldingen som ble sendt til Datatilsynet om hendelsen, kategoriseres den som alvorlig.

Nå må kommunen svare for seg
I et brev fra Datatilsynet skriver de følgende: en forelder har klaget på at første og annet klassetrinn har tatt i bruk intuitive brukernavn i kombinasjon med felles passord ved pålogging av Chromebook til elevnettverket.

Innen 4.november må kommunen gi en grundig redegjørelse på totalt 10 punkter som beskrevet i brevet fra Datatilsynet.

Datatilsynets oppgave er føre kontroll etter personopplysningsregelverket slik at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Kommunen må blant annet svare på om de kan gi garantier for at det ikke lagres lokasjon ved bruk av Google Chromebook og Google tjenester i skolen. Og om de kan garantere for brukerne at data som lagres ikke lagres i tredjeland eller kan brukes av Google til eget formål.

Terje Ersland, kvalitetssjef og personvernombud i Strand kommune, opplyser om det nå arbeides for fullt med å samle sammen alle dokumentene Datatilsynet etterspør. Noe mer konkret kan han ikke svare på før det endelige svaret er utarbeidet.

Hele brevet fra Datatilsynet kan leses her: Brev – Datatilsynet

One Comment

Legg igjen en kommentar