Kommunen ønsker å kjøpe eiendom i sentrum til i underkant av 3 millioner

Strand kommune har fått forespørsel om å kjøpe eiendommen Stålsvingen 11 i Jørpeland sentrum. Rådmannen foreslår å kjøpe den.

Eiendommen inngår i sentrumsplanen og grenser opp til kommunen eiendommer sør for Rådhuset. Men med frisk i minne den trange kommuneøkonomien kan det undres over hvor viktig denne eiendommen faktisk er i det store bildet.

Rådmannen har blitt enig med eierne om en kjøpesum kr 2,75 mill. og vil anbefale at kommunen kjøper eiendommen. Avtale om kjøp av eiendommen er gjort under forutsetning av godkjenning av kjøpet i formannskapet.

Etter rådmannens syn er det viktig å få hånd over denne eiendommen for å sikre muligheter for utvikling av denne delen av sentrum. Eiendommen ligger midt i regulert veg, søndre del av vegen er nå under bygging.