Kommunen vil redusere husleien for Rosehagen Kafe

I formannskapsmøte førstkommende onsdag legges det frem en sak for politikerne om ny leieavtale mellom kommunen og Treverket mat & skafferi AS også kjent som Rosahagen Kafe.

Rådmannens foreslår at kommunen inngår ny avtale med leiesum på 10.000,- pr måned for 5 år med opsjon for 5 nye år, gjeldende fra 01.01.2019.

Det er Treverket mat & skafferi AS som har tatt initiativ til å utarbeide en ny leiekontrakt med Strand kommune. Bakgrunnen for initiativet er ønske om en endring i vilkårene i leiekontrakten som var videreført fra Rosehagen AS, som eide Rosehagen før kommunen kjøptet dette. I eksisterende leiekontrakt betaler Treverket mat & skafferi AS en månedlig husleie på 24.167 kroner eks. mva. Etter drøftinger med leietaker har kommunen et forslag til ny husleiekontrakt med en månedlig husleie på 10.000 kroner eks. mva. Dette vil reduserer husleieinntekten til Strand kommune med 170.000 eks. mva årlig. Det foreslås også at kontraktslengden blir på 5 år, med opsjon på nye 5 år. Når Grahamshuset er oppgradert er planen at leieavtalen skal tilbakeføres til markedsleie.

Rådmannen ser at eksisterende leiekontrakt sett begrensninger for leietaker. Eksisterende leieavtale er uklar for begge parter når det gjelder vedlikehold, og leiesummen er også såpass høy at Treverket mat & skafferi sliter med å få driften av kaféen til å gå rundt. Selv om Strand kommune mister en inntekt på 170.000 eks. mva., er rådmannen av den oppfatning at det er viktig å opprettholde kafédriften i Rosehagen med en leietaker som tar vare på eiendommen og samtidig opprettholder et attraktivt tilbud som kafe og kulturell møteplass for de voksne innbyggerne i Strand.

Daglig leder av Treverket mat & skafferi AS, Sonja Hargaut, er glad for at kommunen har vært åpne i prosessen og at de har hatt forståelse for at driften ikke var levedyktig mye lengre slik leieavtalen forelå. Kommunen som eier av bygget har tatt grep for å kompensere for de store utgiftene som følger med et bygg i denne standen. Når bygget er renovert er det selvfølgelig på sin plass at leien settes tilbake til markedsleien, avslutter Hargaut.

Rådmannens alternativer til politikerne:
Alternativ I: Strand kommune inngår vedlagt husleigekontrakt med Treverket mat & skafferi AS, kor månadleg leigesum vert 10.000 kroner eks. mva. Dette vert datert tilbake til årskiftet.
Alternativ II: Strand kommune fortsett noværende leigekontrakt med Treverket mat & skafferi AS. Månadleg huselige vil fortsatt vera 24.167 eks. mva fra signeringsdato.

Legg igjen en kommentar