Kommunestyre skal endelig avgjøre opsjonene til flerbrukshallen

Illustrasjon: Backe Bygg

I formannskapet 5. mars behandlet politikerne første runde av valg av opsjoner i den nye flerbrukshallen på Jørpeland. Det var for det meste enighet, men opposisjonen med Sp, Ap og Sv ønsket å gjøre plass til opsjonen «Trapperom med heis» til en kostnad på 3,75 mill.

Alf Henning Heggheim (SP) sa i formannskapsmøte at han trodde at kommunen ville bli klandret inn i fremtiden dersom det ikke ble lagt godt tilrette for universell utforming.

Siden formannskapsmøte er det gjort noen endringer i bygget av administrasjonen. Blant annet er buldreanlegget flyttet og plassert ved gangbro til Strandahallen. Administrasjonen mener derfor at behov for ekstra heis og trapperom er mindre aktuelt nå.

I saksfremstillingen påpeker rådmannen at vedtaket som ble gjort i formannskapsmøte 05.03.19 ikke er korrekt i forhold visse beløp. Det ble ikke lagt inn forskutteringen på spillemidler av buldreveggen i kostnadsrammen, og kostnadsrammen må derfor økes med 1,5 millioner til 112,5 millioner. Formannskapets vedtak var kostnadsrammen settes på inntil 111 millioner som inkluderer forskuttering av spillemidler.

Alf Henning Heggheim (SP) syns det var skuffende at posisjonspartiene ikke ville ta inn ekstra heis i flerbrukshallen, i formannskapsmøtet, for å få et fremtidsrettet universelt utformet bygg tilgjengelig for alle. Med et så stort bygg blir det store avstander for bevegelseshemmede og mindre tilgjengelighet uten ekstra heis. Han mener dette er uverdig for bevegelseshemmede. Dette er en liten kostnad i den store sammenhengen men betyr veldig mye for flere, påpeker Heggheim.

Legg igjen en kommentar