Kommunestyret godkjenner avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid

Kommunestyret gikk i går kveld inn for å godkjenne avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune for håndtering av legevakttelefonen på nattestid. Avtalen trer i kraft 01.03.2020. Dette etter at Senterpartiet med Alf Henning Heggheim nok en gang fremmet et utsettelseforslag for å få utredet mulighetene for å håndtere dette innad i Strand kommune.

I levekårsutvalget og formannskapet fremsatte også Senterpartiet samme utsettelseforslag. I begge utvalgene ble dette nedstemt men flere andre politikere uttrykket bekymring ovenfor den korte tidsfristen politikerne hadde på å godkjenne avtalen.

I saksfremstillingen til levekårsutvalget beskrives det med rekruttering av sykepleiere som utfordrende for kommunen, spesielt på natt. I 2002 inngikk derfor Strand kommune en muntlig avtale med akuttmedisinsk nødsentral (AMK/113) for å besvare legevakttelefonen på nattestid. Som tidligere kjent sa AMK opp avtalen i begynnelsen av oktober med oppsigelsestid ut året. Men på grunn av fortsatt sykepleiermangel må kommunen søke samarbeid med annen legevakt. Strand kommune betalt 90 000 kr pr år for avtalen med AMK.

Administrasjonen mener det av kostnadsmessige- og rekrutteringsmessige hensyn ikke er tilrådelig å etablere en ordning med legevakt natt i Strand. Kommunen har derfor forhandlet frem en avtale med Stavanger kommune om et vertskommunesamarbeid. Avtalen med AMK er av den grunn forlenget ut februar i år og avtalen med Stavanger kan forutsatt positive vedtak starte fra 01.03.20, heter det i saksfremstillingen. Les avtalen her!

Som tidligere skrevet om så har det ikke vært mulighet for politikerne å tenke seg om i saken ettersom administrasjonen kun har fokusert på sin løsning. Resultatet ble da at saken ble lagt frem for kommunestyret 10 dager før den allerede forlengede avtalen med AMK opphører.

Avdelingsjef ved AMK Sentralen, Øystein Øverland sa tidligere til iRyfylke at Strand kommune ikke har vært i kontakt angående mulighetene for å forlenge avtalene ytterligere dersom den politiske behandlingen av vertskommunesamarbeidet med Stavanger trakk ut.

Legg igjen en kommentar