Kommunestyret i Hjelmeland kommune 2019-2023

I Hjelmeland kommune viser valgresultatet at mandatfordelingen ble slik:

Sp: 9
H: 4
Krf: 2
Ap: 2
Sv: 1
Mdg: 1

Listen over innvalgte representanter fra de forskjellige partiene under, i tilfeldig rekkefølge:

SP
Bjørn Laugaland
Anita Husøy Riskedal
Berit Søvik Østerhus
Kristin Kostøl Helgaland
Harald Ommundsen
Arthur Fjeldheim Egeland
Arne Kleppa
Tårn Sigve Schmidt
Endre Gjil

H
Torunn Munthe
Njål Skår
Per Mæhle
Kolbjørn Pedersen

KrF
Johannes Soppeland
Ståle Halsne

AP
Gaute Hauge
Iren Urdal

SV
Silje Sværen

MDG
Morten Hetland

Legg igjen en kommentar